Bødetakster for overtrædelse af forbud mod større forsamlinger

Arkivfoto: Nordjyllands Politi.
Print Friendly, PDF & Email

I onsdags trådte nye forbud i kraft i kampen mod corona-virus.

Eksempelvis må man ikke forsamle sig mere end 10 personer, og derudover skal restauranter og caféer holde lukket.


Rigsadvokaten har fastsat bødetakster for overtrædelse af forbuddene:

  • Bødetaksten for overtrædelse af forbud mod forsamlinger med flere end ti personer er 1500 kroner.
  • Erhvervsdrivende, der ikke overholder lukkekrav for restauranter, butikker, sports- og fritidsfaciliteter mv., får en bøde på 5000 kroner.
  • Erhvervsdrivende, der overtræder kravet om så vidt muligt at stille håndsprit til rådighed eller ikke overholder arealkravet, får en bøde på 1500 kroner.
  • Personer, som ikke efterkommer politiets påbud og anvisninger, vil som udgangspunkt blive straffet med en bøde på 1500 kroner.

Bødetaksterne gælder ved førstegangstilfælde, og ved gentagende tilfælde kan de forhøjes gradvist.