Jammerbugt Kommune sender forslag i høring: Vil nedlægge offentligt vejareal og del af privat fællesvej i Aabybrocentret

Foto: Jammerbugt Kommune.
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune agter at nedlægge en del af det offentlige vejareal i Aabybrocentret. Ligeledes agtes dele af privat fællesvej nedlagt.

Nedlæggelsen sker som led i fornyelsen af Aabybrocentret, hvor der skal opføres nye butikslokaler, almene boliger og ungdomsboliger.


På nedenstående oversigt er delområdet afgrænset med blåt. Det offentlige vejareal der nedlægges, er skraveret med rødt. Inden vejarealet nedlægges etableres en ny vejadgang til den offentlige vej Østergade som vist nedenfor.

Foto: Jammerbugt Kommune.

Nedlæggelse af del af privat fællesvej
Ligeledes agtes dele af privat fællesvej nedlagt. Arealerne er skraveret med gult som vist nedenfor.

Foto: Jammerbugt Kommune.

Det fulde høringsmateriale kan man finde her.

Bemærkninger eller indsigelser
Bemærkninger eller indsigelser til ovenstående kan sendes via mail til veje@jammerbugt.dk eller via post til:

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43, 9440 Aabybro

Indsigelser eller bemærkninger skal være kommunen i hænde senest 11. maj 2020.


Kilde: Jammerbugt Kommune