Der er ikke brug for mere travlhed

Erik Høgh-Sørensen
Erik Høgh-Sørensen. Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Af Erik Høgh-Sørensen (DF), Medlem af Regionsrådet i Nordjylland.

LÆGEVAGTAFTALE: I denne uge starter den række borgermøder, der er hastearrangeret på grund Region Nordjyllands nye lægevagtsaftale og lukningen af lægevagter i Skagen, Brønderslev, Brovst og Farsø.


Socialdemokratiet, Venstre og Konservative burde selvfølgelig have spurgt borgerne, inden de lavede aftalen med Praktiserende Lægers Organisation, PLO. Nu bliver forløbet bagvendt, og oven i købet har regionsrådsformand Ulla Astman -helt bevidst -afskåret sig fra at reparere fejl.

Hun afslog i slutfasen et tilsagn fra PLO-formand Christian Freitag om at starte forhandlinger om en tillægsaftale.

Tilsagnet kom i en debat 24. februar på TV2 Nord FOKUS med Astman og mig, men alligevel nedstemte Astman og hendes flertal dagen efter Dansk Folkepartis forslag om en tillægsaftale.

Dermed har Astman gjort det sværere, når borgere kommer med gode ideer på næste uges borgermøder.

Det er endnu uvist, hvad der sker, når antallet af vagtlægekonsultationer skæres med 20 procent. Jeg betvivler præmissen om, at nordjyder i dag ringer til lægevagten uden grund i aften-og nattetimerne. Dette betyder, at den nye aftale kan føre til farlige behandlingsudskydelser (Lex Brian Mikkelsen), eller at flere syge borgere sendes på natlige ture fra hjemmet til hospitalernes akutmodtagelser.

Der er ikke brug for mere travlhed på hospitalerne.

Regionens politiske flertal har i løbet af de seneste to år skåret mindst 250 sygehusstillinger, værst i Hjørring, hvilket er blevet modtaget med prisværdig ro og tilbageholdenhed hos faggrupper som sygeplejersker, rengøringsfolk, portører, sekretærer, sosuer, fysioterapeuter og andre.

Nu kan disse faggrupper se, hvordan PLO-vagtlæger i den nye aftale har opnået 20 procent mere i løn for at arbejde 20 procent mindre. En natvagtlæge får fremover mellem 10.000 kroner og 28.000 kroner for 8-9 timers arbejde, afhængigt af om transport regnes med.

Oven i købet kan sygeplejersker ifølge aftalen få overdraget vagtlæge-arbejde, men uden garanti for ekstra god aflønning.

Dansk Sygeplejeråd er end ikke spurgt til råds om den indgåede aftale, selvom sygeplejersker kan afbøde lægemanglen.

Derfor er en tillægsaftale med PLO stadig relevant.

Den kan fjerne enhver tvivl om, at veluddannede, velbetalte og erfarne sygeplejersker vitterlig får lov at overtage mere arbejde fra læger.

En tillægsaftale kan også lokke flere reservelæger ud fra hospitalerne og gøre lægevagten mere relevant for de læger, der lige nu hellere tager vagter i Sverige og Norge.

Det handler om borgernær sundhed.