Klitlandskaberne ved Vestkysten skal ikke ødelægges 

Foto: Privat

Klitlandskaberne ved Vestkysten skal ikke ødelægges 

Af Jørn Baandrup, Tyttebærvej 18, 9440 Aabybro

Borgmester Mogens Gade(V), Jammerbugt Kommune har en artikel i Nordjyske Stiftstidende den 14.marts 2023. Mogens Gade skriver, at manglen på attraktive overnatningsplaner er en barriere for vækst på Vestkysten. Et øget udbud af overnatningskapacitet og oplevelser af høj kvalitet er en forudsætning for at kunne tiltrække turister og gøre det mere attraktivt at besøge Vestkysten hele året.

-- annonce ---

Mogens Gade vil gerne ændre planloven og bygge ferieboliger i kystnære områder. I stedet skal vi værne om vore kyster og ikke acceptere hæmningsløst byggeri. Det udhuler planloven, der beskytter natur og landskab i nærhed af kyster, når kommuner får lov at bygge i stor stil.

Langs den 7.300 km lange kystlinje kan vi opleve noget af Danmarks vildeste og smukkeste natur. Kystnatur og det danske kystlandskab skal være tilgængeligt for alle og og landskabs- kultur kan tilmed bidrage til regionaludvikling og kystturisme.

I Nordtyskland er mange kystbyer og strande ødelagte af et voldsomt byggeri de sidste 30-40 år. Dette skal ikke gentages på Vestkysten, men det kræver, at befolkningen kæmper imod politikere som Mogens Gade.

I Rødhus Klit har Jammerbugt Kommune i december 2022 godkendt en lokalplan for 58 villalignende sommerhuse. Den nye lokalplan er i gang med at ødelægge et smukt og unikt klitområde, der har meget stor naturmæssig, kulturhistorisk, arkitektonisk og landskabsmæssig værdi.

På Kulturmødet på Mors, august 2022 udtalte arkitekt Jørn Tækker, at byggebranchen i dag ikke er styret af arkitektur, men af ønsket om størst mulig profit. Kommunerne er alt for ringe til at stille kvalitetskrav til bygherrerne.

En stor del af planområdet i Rødhus Klit er omfattet af beskyttet natur. Miljøvurderingen i lokalplanen er særdeles mangelfuld og utilstrækkelig. Jammerbugt Kommune vil ej heller respektere planområdets levesteder for truede dyrearter.

I forbindelse med sommerhusbebyggelse i forreste klitrække i Jammerbugt er mange  uerstattelige klitlandskaber forsvundet de senere år. Mogens Gade har et meget afslappet forhold til love, planer og regler for byggeri og naturbeskyttelse. Der er ingen grænser for, hvad Jammerbugt Kommune vil gå med til. De tyske turister kommer netop til Jammerbugten for roen og den smukke natur.

Mon ikke borgmester Mogens Gade har rekorden i flest dispensationer til ulovligt sommerhusbyggeri!

Turisme kan føre til belastning på miljøet, herunder øget affald, forurening og skader på naturlige levesteder. Mange destinationer kæmper for at håndtere tilstrømningen af  turister og de deraf følgende miljøskader.

Vestkysten skal gå foran som et bæredygtigt rejsemål med grønne transportformer og grøn infrastruktur. Overnatningskapaciteten skal have fokus på bæredygtighed og grønne overnatningsprodukter.

LÆS OGSÅ: Auktion over overskydende materiel hos Tom Jakobsen A/S hos Krone Auktioner

4 KOMMENTARER

 1. Jeg bor i Hornbæk. Har boet her i 49 år. Og er opvokset i København. Her i Nordsjælland er der turistliv, som tangere Dyrehavsbakken og Skagen i uge 29. Men når jeg er turrist, gør jeg som utallige tyskere, nordmænd og svanskere – jeg tager til Vestkysten, helt præcis Rødhus Klit. Lykkes det kommunalt at omskabe Jammerbugt Kommunes klitkyst til et sommerhusområde, hvor kun de få sommerhusejere kan husere, så forsvinder det miljø, der for tilstrømningen af gæster er en forudsætning. Der er så for mig og alle de besøgene, der har været trofaste tilbagevende turister i Jammerbugtområdet gennem de seneste årtier, ingen grund 0til at vende tilbage. Jeg For mit vedkommende kan lige så godt blive ved de nordsjællandske kyster eller age en tur på Dyrebakken. Planlove, der tillader byggeri i klit- og kystlandskaberne, vil betyde et uerstatteligt tab af unikke naturværdier, tab for turistindustrien og lokalbefolkningen. Og på sigt resultere i en meget dårlig økonomisk udvikling, der resulterer i afvikling.

 2. Et uhyggeligt eksempel på ødelæggelse af naturen i sommerlandet kan ses på Ankerhusvej i Blokhus. Her er den smukke klit gravet væk for at skaffe plads til kæmpesommerhus på over 230 m2. Det er deprimerende at se, hvordan V og S i Jammerbugt kommunalbestyrelse har godkendt et sådant byggeri med dispensationer. Hvornår hører det op? Det ophører ikke, men danner præcedens for kommende byggerier. Med tiden fjernes alle klitter og erstattes af parcelhuskvarterer med betonmure for at holde på sandet. Skræmmende! PENGENES MAGT godkendt af kommunen. Mogens Gade styrer sine trofaste partisoldater, som parerer ordre. Hvor er det sørgeligt. Turisterne gider på sigt ikke komme, da de gerne vil nyde naturen. Afvikling og ikke udvikling!!!

 3. Er absolut enig i mange af de betragtninger, der kommer til udtryk i indlæggene oven for.
  Fra kommunens side gives der rask væk tilladelser- og dispensationer til sommerhusbyggerier, der slet ikke tager hensyn til naturen og de omkringboende naboer. Der bygges tæt og stort. Et sommerhus på 230 m plus “det løse” på grunde, der er ca. 1200 m, det vil da noget!
  Mange menneskers daglige boliger er slet ikke så store.
  Der anlægges nu store og høje volde/klitter i sommerhusområderne, betonstøttemure, fordi klitter fjernes eller der opsættes hegn i det, der ellers var fri natur. Parcelhuset med tilhørende hegning er flyttet ud i naturen. Kommunen benævner hegn som “læskærme” og overdækket terrasse med afdækning på de tre af siderne som “overdækket ophold” for at få det hele til at “passe”. Klitlandskabet og de kystnære områder får på den måde en menneskeskabt natur – kan det mon være meningen??? Hvad lige med det aftryk, man sætter?
  Kommunen skal stille langt større kvalitetskrav til byggerier med en tilhørende helhedsvurdering i forhold til det område, der skal bebygges. Huse skal tilpasse sig naturen-ikke det omvendte. Vi er trods alt ikke guder-eller hvad?
  Ofte hører vi vendingen ”det er kommunens vurdering” – men lovgivningens krav om helhedsvurdering ; det kan man ikke finde ud af…
  § 73 i grundloven taler om, at ejendomsretten er ukrænkelig, og at der skal gives fuld dispensation til ejeren, hvis ”almenvellets tarv” kræver ekspropriation.
  Gad vide om Jammerbugt Kommune har penge nok i kassen til at overtage vores sommerhuse? – den vandalisme, som kommunen medvirker til i vores sommerhusområder, har intet at gøre med hensyn til almenvellet – men til nogle enkelte sommerhusejere, der tilfældigvis kan ”fedte sig ind hos kommunens forvaltning”.

 4. Jeg har holdt ferie i Rødhus i ca 60 somre. Er vendt tilbage gang på gang, for netop her er der udstrakt natur, ro og smukke klitheder. At høre lærken hænge højt over landskabet en sommerdag, se en solvarm hugorm på stien og plukke en håndfuld revlinger – det er sommer i Danmark! At Jammerbugt Kommune vil mase nybyggede sommerhuse ind på den udstrakte klithede er skammeligt! De huse kunne lige så godt ligge en kilometer eller to fra havet. Så kunne roen og naturen få lov at regere, i stedet for ussel mammon!! Mogens Gade, og hans medløbere, ødelægger noget af det mest unikke og sårbare natur vi har! Skam jer!

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn