HAGS skal etablere legepladser ved den nye skole i Jetsmark

Randi Manny Laustsen
Skoleleder på Skolecenter Jetsmark Randi Manny Laustsen. Foto: Arkiv

HAGS skal etablere legepladser ved den nye skole i Jetsmark

Jammerbugt Kommune har indgået kontrakt med HAGS om etablering af legepladser ved den nye skole i Jetsmark.

-- annonce ---

Det nye Skolecenter Jetsmark er nået til fasen, hvor legepladsområdet skal etableres. Jammerbugt Kommune har efter en udbudsproces besluttet, at virksomheden HAGS skal udføre arbejdet. HAGS er en af de førende producenter af udfordrende legepladser og har designet og produceret legeredskaber i over 60 år.

Den nye skole i Jetsmark vil ved åbningen til august have over 600 elever på tværs af årgangene 0-9. klasse samt SFO. Opgavebeskrivelsen bestod derfor af forslag til flere forskellige legepladser, der rummer aktiviteter til de passende klassetrin, der befinder sig tættest på de enkelte legepladser.

Mange idéer og hensyn er tænkt ind i legepladsområdet

Det er workshops med skolens elever og personale, der har dannet baggrund for projektets udformning. HAGS har omfavnet elevernes og personalets mange idéer og forsøgt at føre dem ud i livet med et legende og udfordrende udtryk, som tager de eventyrlystne børn, unge og voksne gennem de mange forskelligartede udemiljøer og gårdrum.

Skoleleder Randi Manny Laustsen fortæller, at alle i skolens legepladsudvalg var enige om, at HAGS havde fundet den bedste løsning, der tilgodeser alle aldersgrupper både med hensyn til motorik, balance, fælles leg og spil og rum til fordybende og hyggeligt samvær. Derudover lægger skolelederen vægt på, at HAGS leverer materialer i et design, som giver netop det æstetiske indtryk og udtryk, som spiller rigtig godt sammen med den nye flotte skole.

HAGS glæder sig til at komme i gang med etableringen af legepladserne, der forventes udført ultimo april 2023. Projektchef Morten Groth fortæller, at HAGS med respekt for den oprindelige idé og skolens byggeri skaber en synlig sammenhæng gennem de mange legepladsområder og tre gårdrum – både hvad angår aktivitet, design, materialevalg og farver. HAGS har prioriteret, at brugere, borgere og besøgende inviteres indenfor i et trygt, legende og inspirerende miljø.

”Det er og skal være trygt at bevæge sig gennem Skolecenter Jetsmark. Derfor har vi bl.a. valgt, at store opstillinger som klatretårn, netleg og sportsområder fremstilles i et transparent design, der skaber tryghed”, fortæller Morten Groth.