Jammerbugt Kommune søger: Sundhedsplejerske til småbørnsområdet

Arkivbillede

JOBANNONCE

Jammerbugt Kommune søger: Sundhedsplejerske til småbørnsområdet

-- annonce ---

Vi er et forholdsvis nyt team, der søger en glad engageret kollega, der vil være med til at udvikle vores småørnssundhedspleje.

Hvorfor vælge os til

Vi værdsætter højt vores faglige og sociale fællesskab og vi hjælper hinanden i opgaveløsningen. Vi er en udviklingsorienteret sundhedspleje med gode muligheder for uddannelse og specialisering indenfor interesseområder. Derudover har vi mulighed for at præge, hvordan vi ønsker at sundhedsplejersketilbuddet tilrettelægges og vi har prioriteret at mødes fysisk flere gange om ugen til, tavlemøder, sparring, fagligforum og information.
Stillingen er i område øst, med base på vores kontor i Pandrup, området der skal betjenes, er hovedsageligt i og omkring Aabybro.

Hvem er vi

14 sundhedsplejersker, der er opdelt i småbørnssundhedspleje og skolesundhedspleje, 1 sekretær og 1 faglig leder.
Sundhedsplejen er organisatorisk placeret i Børne- Familieforvaltningen under Familie og Forebyggelseschef. Afdelingen består af Sundhedsplejen, Tandplejen, PPR, Børne- og Familieafdeling/Rådgivningen, Familiecenter, SSP.
I Børne- familieforvaltningen og øvrige afdelinger i Kommune har vi fokus på den helhedsorienteret og tværgående opgaveløsning i en relationel referenceramme. Sundhedsfaglige opgaverne løses med afsæt i en grundlagsforståelse, hvor de nære voksne – forældre og professionelle – er de centrale aktører i opgaveløsningen.

I småbørnssundhedsplejen er vi opdelt i et alment område, en udvidet indsats og en behandlende indsats:

 • Almenområdet varetager de sundhedsfremmende, forebyggende og sundhedspædagogiske opgaver jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger og politisk vedtaget serviceniveau.
 • Den udvidet sundhedspleje omhandler en specifik SUND-indsats der varetager forebyggende indsatser som COS-P gruppeforløb, efterfødselsreaktions gruppetilbud og en udvidet sundhedspleje indsats.
 • Den behandlende indsats, varetages af en specialsundhedsplejerske i vores tværfaglig spædbarnsteam. Målgruppen er udsatte gravide og forældre, hvor der er risiko for, at forældre ikke kan varetage barnets fysiske, psykiske, mentale og sociale behov.

Hvad kan vi tilbyde dig

Et godt servicetilbud med fokus på faglighed i opgaveløsningen og kompetenceudvikling, såvel fælles som individuelt, med udgangspunkt i evidensbaserede metoder.

 • Konsultation til barselkontakt eller hjemmebesøg på 4. – 5. dag efter fødsel.
 • Tæt samarbejde med vores certificeret ammekonsulent.
 • Deltage i Ammeprojekt – en god start sammen.
 • Tværprofessionelt- og monofagligt samarbejde, har høj prioritet i udvikling og opgaveløsning.
 • Tidlig opsporing og indsats har høj prioritet.
 • Engagerede, nyuddannede og erfarende kolleger med en bred vifte af uddannelse, viden og erfaring.
 • Forældreuddannelse FIF.
 • Sparring med ADBB-supervisere.
 • Snarest muligt uddannelse i ADBB og COS-P.
 • Fast tilknyttet Mentor fra teamet i introduktionsperioden, og faglig ledelse tæt på.

Hvem søger vi

Vi er på udkig efter en sød, sjov, engageret sundhedsplejerske, der naturligt brænder for at være med til at sætte varige positive spor i et barns opvækst og i sundhedsplejen. At du vil deltage i udvikling af sundhedsplejens opgaveløsninger og det faglige kollegiale fællesskab. I småbørnssundhedsplejen er vi selvstændige i de konkrete opgaveløsninger, men vi vægter højt at vi i fordeling af opgaver og sparring indgå i et teamfællesskab, hvilket kræver overblik, selvstændighed og respekt for kollegaers forskellighed. For at lykkes med det arbejder vi med DISC-profil og psykologisk sikkerhed. Vi forstiller os, at du ud over en stærk sundhedsfaglig profil har vilje og forståelse for, at din opgave er at spille andre gode på deres banehalvdel.

Yderligere er og har du:

 • Uddannelse som sundhedsplejerske.
 • Et fagligt engagement, er humoristisk, positiv, fleksibel og stabil.
 • En kreativitet med fokus på muligheder i opgaveløsning.
 • Lyst til at arbejde i en udviklingsorienteret sundhedspleje.
 • Kompetencerne til at håndtere og styre tværfaglige og monofaglige processer med fokus på både proces og resultat.
 • Kompetencerne til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle din arbejdsindsats på et fagligt og hensigtsmæssigt niveau.
 • Kompetencerne til at arbejde selvstændigt og ansvarligt alene og i teamarbejdet.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte faglig leder Diane Aarestrup på telefon 41 91 24 91 eller mail dia@jammerbugt.dk.

Oplysninger om sundhedsplejen kan desuden findes på: Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

Løn og ansættelsesvilkår: efter gældende overenskomst mellem KL og DSR.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Ansøgningsfrist

Ansøgning vedhæftet kopi af eksamensbevis, anbefalinger skal være os i hænde senest fredag den 27. januar 2023 kl. 10.00. Der afholdes ansættelsessamtaler mandag den 30. januar 2023.

LÆS OGSÅ: 17 svømmere fra Aabybro udtaget til DGIs Landsmesterskab