3.6 mio. kr. til at styrke læringsmiljøet for anbragte børn og unge

Ulla Flintholm (V) Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune vil fremover gøre en særlig indsats for at understøtte anbragte børn og unges skolemæssige læring og trivsel. Indsatsen kommer til at foregå både i skolen og hjemme, og det er uafhængigt af, om barnet eller den unge bor i plejefamilie eller på et opholdssted.

Det er Socialstyrelsen, som støtter projektet, og det skal styrke og kvalificere udvikling af Jammerbugt Kommunes indsats i forhold til at forbedre anbragte børn og unges generelle livsvilkår og det at få et velfungerende voksenliv. I projektet vil der være et specielt fokus på muligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse.


”Medarbejdere og ledere har allerede i dag stort fokus på det professionelle, tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet, og jeg ser frem til at samarbejdet, med netop det særlige fokus på anbragte børn og unge, nu skal videreudvikles”, siger Formand for Børne- og Familieudvalget Ulla Flintholm.

Også den faglige udvikling betyder noget

”Vi ved fra forskningen, at anbragte børn og unge ofte har trivselsmæssige udfordringer. Den del fylder meget i mediebilledet. Derimod ser vi sjældent samme opmærksomhed på deres faglige præstationer og skolemæssige udvikling. Med den styrkede indsats vi får på netop dette felt med projektet her, vil trivslen og den skolemæssige udvikling i højere grad komme til at gå hånd i hånd”, forklarer Ulla Flintholm.   

I projektet deltager fire af folkeskolerne i Jammerbugt Kommune. Hver skole har et særskilt fokus på elever, der er anbragt i enten plejefamilier eller på opholdssteder i kommunen. Eleverne kommer fra både almen- og specialområdet.

Chef for Skole- og Dagtilbud, Diana Lübbert Pedersen, ser denne mangfoldighed som en styrke ved projektet.

”Det er et afgørende succeskriterie for projektet, at erfaringerne fra indsatserne, og samarbejdet med de forskellige aktører i forhold til de anbragte børn og unge, konsolideres og med tiden bliver til gavn for hele skolevæsnet og alle anbragte børn og unge i Jammerbugt Kommune”, uddyber Diana Lübbert Pedersen.

Den styrkede indsats består af to dele: Et løft af skolernes kompetencer ved uddannelse og videndeling og en fast forankret kontaktperson i samarbejdet mellem skole og plejefamilie/opholdssted; en såkaldt læringskoordinator. Læringskoordinatoren bliver bindeleddet mellem de mange samarbejdspartnere, skolen og plejefamilien/opholdsstedet.

Første skridt i projektet bliver at rekruttere en kompetent læringskoordinator inden de første elever, plejefamilier og opholdssteder starter i indsatsen i løbet af 2020.

Projektet løber til og med 2022 og realiseres igennem en puljetildeling fra Socialstyrelsen på ca. 3.6. mio. kr.