Morten Klessen indkaldes som stedfortræder i Regionsrådet for Malene Busk i hendes orlovsperiode

Morten Klessen (A), Arkivbillede

Regionsrådet afholder møde den 21. november, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem

Regionsrådsmedlem Malene Busk anmoder om orlov fra Regionsrådet.

-- annonce ---

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Malene Busk har anmodet om helbredsbetinget orlov fra Regionsrådet fra den 14. november 2022 og indtil videre. 

I henhold til styrelseslovens §15 indkaldes stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet, og i henhold til samme lov, er det Regionsrådet der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Administrationen har modtaget dokumentation for sygemeldingen.

Morten Klessen er valgt som 1. stedfortræder på liste A, og indkaldes derfor som stedfortræder i orlovsperioden.

Malene Busk er af Regionsrådet udpeget til:

Forretningsudvalget, Bestyrelsen for Hospice Vangen, Samarbejdsudvalget på Apotekerområdet og Den Videnskabsetisk Komité.

Socialdemokratiets gruppe vil på mødet oplyse, hvordan posterne fordeles i orlovsperioden.

Malene Busk kan når som helst vælge at genindtræde i Regionsrådet.

Økonomi

Man kan som fraværende på grund af helbredsbetinget orlov maksimalt oppebære vederlag i 9 måneder fra stedfortræderens indkaldelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet:

1. Indkalder Morten Klessen som stedfortræder for Malene Busk i hendes orlovsperiode.

2. Træffer beslutning om udpegning af Malene Busk´s hverv på baggrund af de af Socialdemokratiet foreslåede udpegninger.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn