29 mio. kr. skal styrke kræftbehandlingen i Nordjylland

Der er afsat penge til at øge scanningskapaciteten. Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

29 mio. kr. skal styrke kræftbehandlingen i Nordjylland

Regionsrådet har besluttet, hvordan midler til en ekstraordinær indsats på kræftområdet skal anvendes. Pengene skal i høj grad bruges til pukkelafvikling, kapacitetsopbygning og udvikling af kræftbehandlingen i Nordjylland.

Skal hjælpe på kræftområdet

Region Nordjylland har fået 29 mio. kr. i engangsmidler for 2024 til en ekstraordinær indsats på kræftområdet. Allerede i forbindelse med den politiske aftale om Budget 2024 blev godt 10 mio. kr. prioriteret – bl.a. 5 mio. kr. til tandbehandling, så flere patienter kan få tilskud til behandling af tandskader forårsaget af kræftbehandling. Nu har Regionsrådet taget stilling til, hvordan de resterende 18,7 mio. kr. skal forbedre kræftbehandlingen i Nordjylland.

– Midlerne skal gå til områder indenfor kræftudredning og behandling, og vi har prioriteret pengene til at afvikle pukler og opbygge kapaciteten i nogle af de specialer, der har været udfordret af stigende aktivitet. Derudover er der sat penge af til at arbejde på at få robotkirurgi til Regionshospital Nordjylland, fortæller Lina Hundebøll Jespersen (V), formand for Sundhedsudvalget i Region Nordjylland.

Fastholde en kræftbehandling i top

Der er sat 15,4 mio. kr. af til initiativer på Aalborg Universitetshospital og 3,3 mio. kr. til initiativer på Regionshospital Nordjylland. Det er initiativer, der kan gavne patienter med f.eks. tyk- og endetarmskræft, blærekræft, lungekræft, hoved- og halskræft, blod- og lymfekræft, ligesom scanningskapaciteten øges.

– Vi har i Nordjylland i en længere periode været blandt de allerbedste i landet til at overholde forløbstiderne i kræftpakkeforløbene. Det er en position, som sikrer de nordjyske patienter behandling på højeste niveau, hvilket vi er stolte af. Jeg er overbevist om, at pengene her kan hjælpe afdelingerne til at fastholde det høje niveau for kræftbehandling, siger Lina Hundebøll Jespersen.

De 29 mio. kr. er en del af en sundhedspakke fra regeringen, hvor der bl.a. var afsat midler til en ekstraordinær indsats på kræftområdet i 2023 og 2024. Region Nordjylland fik 9,7 mio. kr. i 2023 og altså 29 mio. kr. i 2024.