Bevilling af kr. 534.000 fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst

Foto: Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst

Bestyrelsen i Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst var samlet forleden og besluttede at støtte 12 foreninger/klubber.

Der var bevilling af 534.000 kr. til 12 foreninger/klubber i lokalområdet

-- annonce ---


Projekterne spændte vidt – lige fra et gavlmaleri i Fjerritslev til en ny måltavle i Brovst.

“Det er så spændende at være med til at støtte mange af de virkelig gode og interessante projekter, som vores lokalområde byder på”, fortæller bestyrelsen for Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst.

Historien bag Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst:

Brovst Sparekasse blev grundlagt i 1869 og var en selvstændig sparekasse i godt 137 år i Brovst og omegn. Sparekassen havde gennem mange år opbygget en solid egenkapital.

Pr. 1. januar 2006 blev Brovst Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Vendsyssel.

I forbindelse med sammenlægningen stifter Brovst Sparekasse en Fond under navnet: Brovst Sparekasses Fond, der i 2010 ændrer navnet til:

Sparekassen Vendsyssels Fond Brovst

Fondens grundkapital udgør 50 millioner kr., som er indbetalt kontant. Mindst halvdelen af fondens formue skal anbringes i garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel og/eller kontant indskud i Sparekassen Vendsyssel, medens den resterende del skal anbringes i danske obligationer eller aktier gennem en investeringsforening, som Sparekassen Vendsyssel samarbejder med. Der må dog kun investeres i aktier for et beløb, som højst udgør 20 % af grundkapitalen.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Brovst Sparekasses virkeområde.

Fonden ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen i Brovst Sparekasse samt direktøren i Brovst Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål.