1 mio. kr. til oplevelsessti på den nye skole i Jetsmark

Ulla Flintholm (V)
Ulla Flintholm (V), næstformand i Børne- og Familieudvalget. Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

 1 mio. kr. til oplevelsessti på den nye skole i Jetsmark

Skolecenter Jetsmark har søgt Nordea Fondens pulje ”Mere udeliv i SFO og klub” og fået bevilliget 1 mio. kr. til SFO’ens uderum under overskriften Læring i bevægelse – bevægelse i læring. På den måde skabes der endnu bedre rammer for og i uderummene på den nye skole i Jetsmark.

Byggeriet af nyt Skolecenter Jetsmark indeholder allerede planlagte udearealer, men ved at søge Nordea Fonden om midler til SFO’en, bliver der skabt muligheder for at gøre noget ekstra. Med afsæt i SFO-børnenes ønsker og drømme er det målet at få skabt fede udearealer, der indbyder til endnu flere og mere differentierede ude-aktiviteter. Formålet med ansøgningen har været at kunne give SFO’ens ude-rammer endnu bedre muligheder for at favne de ønsker som børnene har. Inddragelsen af børnene har givet tre overordnede temaer for uderummet, der skal supplere den klassiske legeplads: Rum til ro, Rum til at ”makke” og eksperimentere, samt Fede bevægelsesmuligheder.

Der skal etableres en opdagelsesbane, der giver fede og alternative bevægelsesmuligheder i form af en junglesti. Opdagelsesbanen skal sno sig gennem legepladsen og den store naturgrund gennem de store aktivitetsområder som mooncarbanen, multibanen, ”byggepladsen” mm. Rundt på opdagelsesstien er der lavet rum til ro i form af hængekøjer, “bølgebænk” og andre ”rum”, hvor det er muligt at slappe af, gemme sig og dyrke de små fællesskaber. Tankerne bag og børnenes værdifulde input har været med til at sikre, at Nordea Fonden har valgt at bevillige det maksimale beløb til Skolecenter Jetsmark.

”Vi ønsker, at vores børn i SFO’en og i skoletiden i al almindelighed bevarer deres nysgerrighed. Det understøtter vi gennem et fokus på aktiviteter, hvor der er rum til at eksperimentere, konstruere og udvikle.” udtaler Susanne Møller Jensen, formand for Børne- og Familieudvalget. Derfor etableres der en byggeplads, hvor børnene har mulighed for at bygge, makke og lave større projekter, der i udbredt grad er børnestyrede uden behov for daglig oprydning.

Der indbydes også til andre former for friluftsaktiviteter, som børnene elsker og derfor skal der også etableres en bålhytte i forbindelse med søen. Her er der rum til aktiviteter i fællesskaber – uanset, hvordan vejret arter sig.

På Skolecenter Jetsmark er der fokus på Makerspace og Engineering, der begge bygger på den skabende proces samt bæredygtighed og genanvendelse af materialer. Derfor er byggepladsen – og et drivhus, vigtige elementer i ambitionen om at give børnene en stigende bevidsthed omkring bæredygtighed. ”Gennem en legende tilgang og konkrete muligheder i uderummet ønsker vi at fastholde, at vores børn i SFO’en og skolen er nysgerrige, undersøgende og skabende.” udtaler Ulla Flintholm, næstformand i Børne- og Familieudvalget

De bevilgede midler anvendes i forbindelse med etableringen af legepladsen, der færdiggøres i løbet af 2023.