1 million kroner til grønne og bæredygtige løsninger i Nordvestjylland

Erhvervsminister Simon Kollerup Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Fire lokale projekter får i dag positivt svar på deres ansøgninger til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje med tilsagn om støtte.

Mere præcist er det tre nordvestjyske forsøgsprojekter, der får i alt 900.000 kroner i støtte til at fremme den grønne udvikling i landdistrikterne. Mens 100.000 kroner går til et initiativ på Fur, der kan understøtte erhvervsudvikling, bosætning og udviklingen af grønne og bæredygtige løsninger.


Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Vi har givet Landdistriktspuljen en grøn overskrift i denne ansøgningsrunde, fordi vi gerne vil være med til at kickstarte den grønne omstilling i landdistrikterne – ikke mindst i Nordvestjylland. Det er de lokale, der bedst kender deres egne nærområders udfordringer og muligheder. Det er derfor også dem, der som regel får de bedste idéer til nye tiltag. Det skal vi selvfølgelig bakke op om, og her er blandt andet Landdistriktspuljen et rigtig godt redskab”.

De støttede projekter i Nordvestjylland er:

”Udvikling af prototyper for bæredygtige energi- og ressourceanvendelse” drevet af foreningen Hannik. Foreningen vil i samarbejde med erhvervslivet og ildsjæle udvikle en energiproduktion, som tænkes sammen med varmeproduktion, køling og anvendelse af regnvand.

”Udstillingen: Vand uden grænser”, som blandt andet har til formål er at sikre de vestjyske værdier mod at blive ødelagt af voldsomme vejrhændelser, så regionen formår at håndtere klimaudfordringerne bæredygtigt.

”Strategisk-fysisk udviklingsplan – naturen og eksisterende ressourcer som grundlag for landsbyudvikling”, som er ansøgt af Trekroner Idrætsforening 98. Projektet søger dels midler til at lave en lokal udviklingsplan og dels til et projekt, der skal binde skolen sammen med to udvalgte områder i naturen.

”Solstrøm i Fur Væksthus” ansøgt af Foreningen “Fur Væksthus”, som har til formål at etablere solceller på en bygning, som foreningen købt i 2014, der er frivillig og med et alment formål. Bygningen udlejes i dag til børnehus, friskole og ungdomsklub og stilles til rådighed for Furs beboere, foreninger og virksomheder.

I alt var der 101 ansøgere fra hele landet til midlerne fra Landdistriktspuljen, hvoraf 26 projekter på landsplan har fået tilsagn om støtte på 7,9 millioner kroner.

De støttede projekter er udvalgt af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen bestående af formand Finn Jorsal samt Lisbeth Kristensen Lei, Nynne Larsby Friis og Niels Natorp.

Ansøgningsfrist og tema for Landdistriktspuljens næste ansøgningsrunde vil blive meldt ud i starten af 2020.