1. april skal knap 45.000 virksomheder påbegynde tilbagebetaling af coronalån for ca. 22 mia. kr.

David Fjord Nielsen, fagdirektør i Skattestyrelsen. Foto: Privat

Virksomhederne skal tilbagebetale en række coronalån den 1. april. Skattestyrelsen tilbyder mulighed for at få en udvidet tilbagebetalingsordning på op til 24 måneder, hvis virksomhederne søger senest den 15. april.

Da corona-pandemien rullede ind over landet i 2020, stillede regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier en række rentefri låneordninger til rådighed for landets økonomisk trængte virksomheder. Skattestyrelsen fik til opgave at oprette og administrere de i alt otte rentefri låneordninger, som blev skabt i perioden, og nu er tiden kommet til, at en stor del af lånene skal betales tilbage.

-- annonce ---

– Pengene skulle hurtigt ud at arbejde i samfundet, og derfor måtte vi sætte nogle få og enkle kriterier op for at få et lån med henblik på smidigt at kunne afhjælpe den likviditetsudfordring, som opstod i mange virksomheder med corona-pandemien. Dermed kunne vi lykkes med at behandle alle ansøgninger om lån inden for 12 arbejdsdage. Nu forfalder de første lån – både de såkaldte momslån 1, 2 og 3 og A-skattelån 2 – med betalingsfrist den 1. april 2022, så det har både vi og virksomhederne stort fokus på at håndtere, siger David Fjord Nielsen, fagdirektør for Borger- og Virksomhedskontakt i Skattestyrelsen. 

Virksomhederne har mulighed for at få en udvidet betalingsordning, som strækker sig over 24 måneder i stedet for normalt 12 måneder. 

Virksomheder, som er interesserede i denne ordning, skal dog være opmærksomme på, at der er en begrænset periode, hvor den udvidede betalingsordning kan oprettes. Nemlig fra den 15. marts 2022 til den 15. april 2022. For at kunne oprette betalingsordningen skal virksomheden herudover opfylde visse betingelser. Fx må virksomheden ikke have gæld på Skattekontoen, som er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Klar med hjælp og betalingsordning

Lånene er fordelt på ca. 48.000 virksomheder fra mange forskellige brancher og dækker over et beløb på ca. 34 mia. kroner. Størstedelen af lånene, set i forhold til antal af virksomheder og værdien af lånene, skal betales tilbage i april 2022. Her skal knap 45.000 virksomheder nemlig betale knapt 22 mia. kroner tilbage.

Tre af de otte låneordninger vedrører momslån, mens de resterende fem lån vedrører A-skattelån. I alt er der ca. 100.000 aktive lån, der i 2022 og 2023 står til at skulle betales tilbage. Seks af de otte låneordninger skal betales tilbage i løbet af i år.

– Vi har både i efteråret 2021, i januar og senest i marts udsendt servicebreve til tusindvis af berørte virksomheder, hvor vi guider virksomhederne i forhold til bl.a. tilbagebetalingsfrister og betalingsordninger. Og vi sidder selvfølgelig klar ved telefonerne til at hjælpe virksomhederne med deres eventuelle spørgsmål i de kommende uger, siger David Fjord Nielsen. 

Virksomhederne betaler lånene tilbage til Skattekontoen via TastSelv Erhverv, og tilbagebetalingen kan tidligst foretages til Skattekontoen fem dage før betalingsfristen.

Læs mere om tilbagebetaling af coronalån og virksomheders betalingsprocenter

Hvis virksomhederne ikke betaler momslån og/eller A-skattelån indenfor tilbagebetalingsfristen, bliver der beregnet og tilskrevet renter på Skattekontoen. Virksomheden vil efterfølgende modtage en rykker, hvis den samlede skyld på Skattekontoen er over 5.000 kr. Rykkeren udsendes med en betalingsfrist på 8 hverdage. Hvis virksomheden ikke herefter betaler den samlede skyld på Skattekontoen deriblandt momslån og/eller A-skattelån, vil posterne blive overdraget til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Virksomhederne skal samtidig være opmærksomme på dækningsrækkefølgen på Skattekontoen. Den ældste gæld på Skattekontoen betales først, og en indbetaling kan derfor blive anvendt til at dække ældre, ubetalte krav forud for dækning af lånet.

Sådan er tilbagebetalingsfristerne for Coronalånene:

LåntypeTilbagebetalingsfrist
A-skattelån 21. april 2022
Momslån 1&21. april 2022
Momslån 31. april 2022
A-skattelån 31. juni 2022
A-skattelån 11. november 2022
Momslån 41. november 2022
A-skattelån 41. februar 2023
A-skattelån 51. maj 2023

Få mere at vide:

På skat.dk/corona kan der altid findes information om hjælpepakker på skatte- og afgiftsområdet, ligesom virksomhederne blandt andet kan læse mere om betaling til Skattekontoen på skat.dk/skattekontobetaling.

Betalingsordningen, som virksomhederne kan oprette via Skattekontoen i perioden fra den 15. marts til den 15. april 2022, kan virksomhederne læse mere om og få hjælp til her: skat.dk/betalingsordning. Virksomhed kan også kontakte Skattestyrelsen telefonisk på 7222 1239.

Har en virksomhed spørgsmål til deres gældssituation, betydningen for betaling af lånene og oprettelse af betalingsordninger, kan de kontakte Gældsstyrelsen telefonisk på 7015 7304.