Detailhandlen klarer sig godt i Jammerbugt

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Detailhandlen i Jammerbugt Kommune klarer sig godt. Det viser den seneste detailhandelanalyse for Jammerbugt Kommune.

Trods kommunen ligger tæt på Aalborg og markedet oplever en stigende nethandel, er handelsbalancerne steget, og antallet af butikker og omsætningen er faldet mindre end forventet. En del af forklaringen er turisternes positive bidrag til handelslivet.

Turisterne strømmer til Jammerbugt, og det er godt for detailhandlen. De bidrager nemlig i høj grad til en øget omsætning i detailbranchen – både når det kommer til dagligvarer og til udvalgsvarer, såsom sko, tøj mv. Turisternes andel af omsætningen i detailhandlen i Jammerbugt Kommune er ikke uvæsentlig. Den udgør ca. 24 % af detailhandlens samlede omsætning, i kroner er det i størrelsesordenen 420 mio.

Fra 2007 til 2017 er handelsbalancen for Jammerbugt Kommune steget med ca. 11 procentpoint. Dagligvarer er steget fra ca. 109% til ca. 114%, beklædning fra ca. 67% til ca. 89%, og øvrige varer er steget fra ca. 75% til ca. 89%.

Antallet af butikker i Jammerbugt Kommune er i perioden faldet med 5%. Det er dog væsentligt lavere end landsgennemsnittet. Det relative lave fald skal igen forklares med den omfattende turisme – især i kystbyerne – og befolkningstilvæksten i Aabybroområdet.

Ud over Aabybro har Fjerritslev også erobret markedsandele i perioden 1997-2017.

Tallene viser retning for planlægning

Tallene er overordnet set positive. Så ud over at glæde kommunen, bliver de også brugt aktivt i den fremtidige planlægning.  

”Vi bruger tallene, når vi planlægger rammerne for detailhandlens udvikling. Dermed er vi med til at sikre, at omfanget af arealer til detailhandel er tilstrækkeligt, at arealerne har den rigtige beliggenhed, og at tilgængeligheden til arealerne for både kunder, detailhandlere og leverandører af varer er god”, udtaler Mogens Christen Gade.

Netop størrelsen på de enkelte butikker er en af de ting, kommunen vil kigge nærmere på. Det kan være hensigtsmæssigt at opjustere den maksimale butiksstørrelse pr. butik i byernes centrum.