½ mio. kr. fra innovationsfond til lokal innovation på Gjøl

Claus Lie og adm. direktør Calle Østergaard Foto: Privat

Udviklingsselskabet HeathCath Aps på Gjøl har netop fået en bevilling på omkring 500.000 fra den såkaldte Innobooster ordning.

Virksomhedens formål at udvikle et nyt system til temperaturregulering af patienter der er underafkølet (primært hypothermi).

-- annonce ---

Bag selskabet HeathCath Aps står opfinder og speciallæge i anæstesiologi, Claus Lie og adm. direktør Calle Østergaard fra Dam Things Holding Aps. Udviklingsprojektet har en række muligheder i forhold til at kunne behandle patienter i forhold til både underafkølning og overophedning i forhold til de teknikker og metoder, sundhedssektoren benytter sig af i dag.

HeathCath er et katetersystem, der indlægges i hver brysthule og gennem et lukket kanalsystem pumpes opvarmet isotonisk saltvand. Herved opvarmes den underafkølede patient skånsomt og effektivt. Systemet er mere skånsomt og desuden langt mere mobilt end de teknikker, man benytter i dag, og behandlingen kan simpelthen påbegyndes tidligere end det er muligt i dag” siger Claus Lie.

Virksomheden vurderer, at markedsmulighederne ved projektet er meget store – også på verdensplan – i forbindelse med behandlinger ved ulykker og underafkøling. Desuden kan systemet benyttes ved hedebølger og andre situationer, hvor mennesker bliver overophedet. Slutbrugerne vil typisk være medicinsk uddannet personale, forskningsstationer, militære redningshelikoptere mv.

Støtte til udvikling er afgørende

Et projekt af denne karakter er både kompliceret og videnstungt, og derfor har Calle Østergaard og Claus Lie haft behov for sparring og finansiel støtte, så projektet har en realistisk chance for at blive til et egentligt produkt i nær fremtid. Bevillingen fra Innobooster ordning skal bruges til at færdiggøre en såkaldt ”proof of concept” med flere test og udvikling af det forhåbentligt nye produkt. I de efterfølgende faser kommer virksomheden til at fokusere mere på de kommercielle aspekter og markedsmulighederne. På længere sigt er det målet, at der gerne skal komme en nordjysk produktion ud af det, og at der vel kunne tænkes samle og pakke opgaver i Jammerbugt kommune.

 ”Vi har bl.a. haft en rigtig god og løbende dialog med vores lokale erhvervskontor Vækst Jammerbugt, som har været med til at guide os frem til de rette samarbejdspartnere og finansieringsmuligheder. Herunder altså Innobooster ordningen, der har kunnet medfinansiere en række af de udviklingsomkostninger, der har været og er i projektet. Vi træffer en række strategiske valg løbende og i tæt dialog med de sparringspartnere, vi har fundet frem til i samarbejde med den lokale erhvervsservice” lyder det fra Calle Østergaard og Claus Lie

Innobooster er et godt eksempel på midler, der kan medfinansiere nogle af de typiske omkostninger, virksomheder har til udviklingsprojekter – også interne timer(løn) til medarbejdere og nøglemedarbejdere til udviklingsarbejdet.

”Vi har flere gode eksempler på lokale virksomheder, der har det niveau som kræves for at opnå tilskud til udviklingsprojekter. I Vækst Jammerbugt tilbyder vi altid en afklarende drøftelse med virksomheder, der overvejer at sætte noget nyt i gang, og så koordinerer vi med relevante parter, som f.eks. Erhvervshus Nordjylland eller Norddanmarks EU-kontor om de praktiske løsninger.  Det har den konkrete sag også været et godt eksempel på”, lyder det fra Søren Westergaard

Fakta

HeathCath Aps gennemfører deres proof of Concept i samarbejde med bl.a. Klinisk lektor og Overlæge Benedict Kjærgaard, Biomedicinsk Forskningslaboratorium ved AAU.